New Pay Commission:  कर्मचाऱ्यांना DA वाढीसह पगारात मोठी वाढ ! सरकारकडून मोठा निर्णय !

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत डी.ए वाढीसह कर्मचाऱ्यांच्या पगारांमध्ये मोठी वाढ करण्यात येणार आहे .सरकारी कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी 2023 पासून 4 टक्के वाढीव महागाई भत्ता अनुज्ञेयक करण्यात येणार आहे .त्याचबरोबर फिटमेंट फॅक्टरमध्ये मोठी मोठी वाढ करण्यात येणर असल्याने , कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ मिळणार आहे . महागाई भत्ता 42 % – केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी … Read more

आनंदाची बातमी ! महाराष्ट्र शासन सेवेतील या कर्मचाऱ्यांना लागु होणार जुनी पेन्शन ! दिलासादायक निर्णय !

केंद्र सरकारने नुकतेच जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबतचा मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे . सन 2004 पुर्वी ज्या कर्मचाऱ्यांनी परीक्षा दिलेली आहे . अशा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात आलेली आहे . केद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानंतर देशातील विविध राज्य सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागु होण्याच्या अगोदर परीक्षा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी … Read more

HRA : राज्य कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता मिळणार नाही ! प्रशासनांकडून कडक कार्यवाही !

राज्य शासन सेवेतील ग्रामीण विकासांशी निगडीत कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता मिळण्याकरीता आता मोठी अडचणी निर्माण होत आहेत .या संदर्भात प्रशासनांकडून कडक कार्यवाही करण्यात येत आहेत .घरभाडे भत्ताचा लाभ घेण्याकरीता आता कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी वास्तव्यास राहणे बंधनकाकर असणार आहे .जे कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी वास्तव्यास राहत नाहीत अशा कर्मचाऱ्यांना आता यापुढे घरभाडे भत्तांपासून मुकावे लागणार आहे . विधिमंडळांमध्ये … Read more